Aviso legal

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús de la pàgina web www.enpeudejocedicions,com (en endavant, “el lloc web”), de la qual és titular i responsable en Victor Arenas Velasco,

En compliment del disposat per l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’ informem dels següents aspectes:

· Nom del titular del lloc web: Victor Arenas Velasco
· Domicili: Carrer Juventut 66 2º   08903 Hospitalet de Llobregat


Així mateix, a aquest efecte de facilitar una comunicació directa i efectiva amb Enpeudejoc edicions, posem a la disposició de l'usuari la següent adreça de correu electrònic: info@enpeudejocedicons.com

La prestació dels nostres serveis es subjecta a les disposicions reflectides en la Constitució Espanyola, en la Llei general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en la Llei sobre Condicions Generals de Contractació, en la Llei General de Publicitat, així com qualsevol altra legislació vigent que resulti susceptible d'aplicació.

L'ús de la referida pàgina web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa (d'ara endavant, “l'Usuari”), i implica així mateix l'expressa i plena acceptació de les condicions reflectides en el present Avís legal per part d'aquest, davant aquest actuar d'una manera d'acord amb la Llei, la moral, els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

Enpeudejoc Edicions es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

català